SRB  l  ENG  l  DEU

IMT Fabrika motokultivatora i motora u stečaju - PRODATO!

OPŠTE INFORMACIJE

Fabrika je osnovana 1950-tih kao mala radionica za održavanje i popravku poljoprivredne mehanizacije i alata. Od 1963. radionica počinje da proizvodi mašine za selekciju semena i zrna za industriju poljoprivrednih mašina,"Zmaj" u Beogradu. Od 1968. godine motokultivatori započinju proizvodnju po ugovoru o poslovno - tehničkoj saradnji sa firmom "AGRI-Verka" u blizini Štutgarta, a od 1977. godine i motora i motokultivatora. Od 1970. godine fabrika posluje pod sadašnjim imenom. Fabrika u svom kompleksu ima sledeće proizvodne linije: Linija termičke obrade sa sonim kupatilima, pećnice za žarenje, linijski slikar sa kadom 9000 boja, 2 špricevske kabine sa vodenim zavesama, izvedenom ventilacijom (sušenje itd).

Predmet investicije su objekti, zemljište i pokretna imovina, podeljeni u dve celine:

Celina 1:

 • Skladište gotovih proizvoda 1.282 m2,
 • Magacin gotove robe 1.495 m2
 • Zemljište na katastarskoj parceli 3420/12 od 6.484 m2 i 3420/13 od 1.440m2
 • Pokretna imovina (Podzemna cisterna za naftu i zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i rezervnih delova)

Celina 2:

 • Fabrika motokultivatora 10.715 m2
 • Upravna zgrada 573 m2
 • Restoran sa kuhinjom 1.135 m2
 • Garderoba 371 m2
 • Pogonske kancelarije 200 m2
 • Kotlarnica 509 m2
 • Kompresorka stranica i dve trafo stanice 287 m2
 • Skladište mazuta 148 m2
 • Skladište tehničkih gasova 97 m2
 • Dekontaminacija otpadnih voda 59 m2
 • Portirnica 27 m2
 • Dva bunara ukupne površine 64 m2
 • Nadstrešnica za bicikle 101 m2
 • Zemljište na parcelama 3420/1 (2ha, 98a) i 3420/13 od 1.440 m2
 • Pokretna imovina (oprema i mašine, fleksi linija, peć za žarenje, automobil, alat i sitni inventar)

Lokacija se nalazi u industrijskoj zoni neposredno do magistralnog puta M25 Niš – Kladovo. Lokacija je udaljena od autoputa 45 km, od najbližeg aerodroma u Nišu 60 km.

OSTALE INFORMACIJE

Objekti su u dobrom stanju, ne koriste se desetak godina.

Vlasništvo je 100% državno - D.P."IMT- Fabrika motokultivatora i motora u stečaju“

Objekti se prodaju kao dve celine putem javne licitacije. Procenjena cena na licitaciji od 11. avgusta 2021 za Celinu 1 bila je 70.470.213, a za celinu 2 - 284.418.319 dinara.

U Knjaževcu postoji veliki broj kvalifikovanih radnika za industriju kao i dugotrajna tradicija u prerađivačkoj industriji.

LOKACIJA

GALERIJA

 


 

POTREBNE SU VAM DODATNE INFORMACIJE?

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete više detalja o ovoj lokaciji, pozovite nas svakog radnog dana od 08-16 časova na telefon +381(0)19 426 376 ili nam pošaljite poruku:

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.