SRB  l  ENG  l  DEU

11 razloga za investiranje u istočnu Srbiju

Prvi komšija EU i 330km granice sa EU
***
Kvalifikovana i prilagodljiva radna snaga sa konkurentnom cenom rada
***
U toku su obimne intervencije na unapređenju saobraćajne infrastrukture u regionu
***
Velika ponuda lokacija za greenfiled i brownfield investicije po više nego konkurentnim cenama
***
Veliki broj potencijalnih lokalnih dobavljača
***
Brojni primeri uspešnih investicija
***
Kvalitetno poslovno okruženje uz odlične podsticajne mera države
***
Spoljnotrgovinska razmena regiona (uvoz-izvoz) duplirana u poslednjih 5 godina
***
Očuvana životna sredina i značajni prirodni resursi
***
Posvećena lokalna samouprava koja u investitorima, pre svega, vidi partnere
***
RARIS - vaš stručni partner

Pretraga investicionih lokacija

Istočna Srbija

Istočna Srbija leži na glavnim saobraćajnicama istočne Srbije i dobro je povezana sa glavnim evropskim koridorima: "koridor 10" (magistralnim putevima ka Paraćinu odnosno Nišu)  i „koridor 4“ preko graničnog prelaza sa Bugarskom "Vrška Čuka" i prelaza preko Đerdapa na Dunavu.

Regija ima i jednu od najznačajnijih luka u Srbiji - Prahovo na Dunavu, a u neposrednoj blizini su i luke u Turn Severinu (Rumunija) i u Vidinu (Bugarska).

Razvijen je i železnički saobraćaj, kako putnički tako i teretni saobraćaj. Glavni pravci su: Niš – Zaječar – Prahovo i Zaječar-Bor-Majdanpek-Mala Krsna.  Skoro sve železničke stanice imaju industrijski kolosek, tako da se železnicom transportuje dobar deo industrijske robe i poljoprivrednih proizvoda.

Što se vazdušnog saobraćaja tiče, u neposrednoj blizini je aerodrom  u Nišu (60 km od središta najjužnije opštine Knjaževac), kao i aerodrom u Krajovi (Rumunija) koji je na oko 130 km od Negotina i Kladova. Na manje od 300 km nalaze se i aerodromi u Beogradu, Sofiji (Bugarska) i Skoplju (Severna Makedonija). Aerodrom Bor poseduje dozvolu direktorata za civilno vazduhoplovstvo za sportske letove. Trenutno se vrše aktivnosti na uvođenju aerodroma u civilni saobraćaj za noćne, čarter, regionalne i međunarodne letove.

U toku je izrada Prostornog plana gasovoda istočne Srbije koja za cilj ima izgradnju magistralnih i razvodnih gasovoda, koji treba da pokrivaju pravac od Paraćina ka Boljevcu, Zaječaru, Boru, Negotinu i Knjaževcu, Svrljigu i Nišu, odnosno omoguće gasifikaciju Bora, Zaječara, Knjaževca, Negotina i Prahova.

Istočna Srbija je regija raznolikosti. Tako, na primer, istog dana možete:

 • Da pecate ili jedrite na Dunavu, relaksirate se u nekoj od banja ili skijate na nekom od skijališta
 • Da sa 2.169m nadmorske visine na Staroj planini (Knjaževac) za par sati siđete skoro do nivoa mora u Negotinskoj niziji (Negotin)

Istočnu Srbiju karakterišu netaknuta priroda i sjajni prirodni potencijali:

 • Reke: Dunav, Crni i Beli Timok, Pek…
 • Banje i termo-mineralne vode: Sokobanja, Brestovačka banja, Gamzigradska banja i termo-mineralni izvori sa odličnim potencijalima u Nikoličevu i Rgoštu…
 • Veštačka jezera i akumulacije: Đerdapsko, Bovansko, Grliško, Rgotsko i Sovinac.
 • Rudnici: bakra (Bor i Majdanpek), antracita, uglja...
 • Zaštićena prirodna dobra: Nacionalni park „Đerdap“, Park prirode Stara planina…
 • Nezagađeno zemljište, voda i vazduh

Više informacija o turističkim atrakcijama regije možete pronaći na www.visiteastserbia.rs

 


ZAŠTO SRBIJA?

Svi putevi investicija vode do Srbije. Srbija spaja istok i zapad. Njena dragocena pozicija u srcu jugoistočne Evrope je čini izuzetnom investicionom destinacijom.

Zajedno sa započetim ekonomskim reformama, Srbija se pozicionirala kao jedna od najznačajnijih investicionih destinacija Centralne i Istočne Evrope.

Prednosti poslovanja u Srbiji ogledaju se kroz:

 • Konkurentne poreske stope – PDV, Porez na dobit itd. su među najnižima u Evropi.
 • Restrukturiran i stabilan finansijski sistem.
 • Jednostavne procedure osnivanja i registracije preduzeća.
 • Jednostavne procedure za obavljanje spoljno-trgovinskog posla i realizaciju ulaganja.
 • Slobodan pristup tržištu od preko 1.1 milijarde potrošača. Eksterno, Srbija može služiti kao proizvodni centar za bescarinski izvoz na tržište od više od 1 milijarde ljudi koje uključuje Evropsku uniju, Rusku Federaciju, SAD, Kazahstan, Tursku, zemlje CEFTA - Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Moldavija, Srbija i UNMIK/Kosovo, članove Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA - Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska i sporazum sa Belorusijom.
 • Kvalitetno poslovno okruženje u Srbiji uz sistem podsticajnih mera koje daje država.

Podrška poslovanju

U Srbiji postoji državni sistem podsticaja investicijama i privatnom biznisu. Vlada Republike Srbije pruža razne vidove finansijske i nefinansijske podrške potencijalnim i postojećim privrednim subjektima. Osim olakšica predviđenih zakonima, biznisu su dostupni i različiti vidovi podrške kroz programe:

Za aktuelne i konkretne podsticaje i mere podrške posetite sajtove navedenih institucija.

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.