SRB  l  ENG  l  DEU

11 razloga za investiranje u istočnu Srbiju

Prvi komšija EU i 330km granice sa EU
***
Kvalifikovana i prilagodljiva radna snaga sa konkurentnom cenom rada
***
U toku su obimne intervencije na unapređenju saobraćajne infrastrukture u regionu
***
Velika ponuda lokacija za greenfiled i brownfield investicije po više nego konkurentnim cenama
***
Veliki broj potencijalnih lokalnih dobavljača
***
Brojni primeri uspešnih investicija
***
Kvalitetno poslovno okruženje uz odlične podsticajne mera države
***
Spoljnotrgovinska razmena regiona (uvoz-izvoz) duplirana u poslednjih 5 godina
***
Očuvana životna sredina i značajni prirodni resursi
***
Posvećena lokalna samouprava koja u investitorima, pre svega, vidi partnere
***
RARIS - vaš stručni partner

Pretraga investicionih lokacija

Istočna Srbija

Istočna Srbija leži na glavnim saobraćajnicama istočne Srbije i dobro je povezana sa glavnim evropskim koridorima: "koridor 10" (magistralnim putevima ka Paraćinu odnosno Nišu)  i „koridor 4“ preko graničnog prelaza sa Bugarskom "Vrška Čuka" i prelaza preko Đerdapa na Dunavu.

Regija ima i jednu od najznačajnijih luka u Srbiji - Prahovo na Dunavu, a u neposrednoj blizini su i luke u Turn Severinu (Rumunija) i u Vidinu (Bugarska).

Razvijen je i železnički saobraćaj, kako putnički tako i teretni saobraćaj. Glavni pravci su: Niš – Zaječar – Prahovo i Zaječar-Bor-Majdanpek-Mala Krsna.  Skoro sve železničke stanice imaju industrijski kolosek, tako da se železnicom transportuje dobar deo industrijske robe i poljoprivrednih proizvoda.

Što se vazdušnog saobraćaja tiče, u neposrednoj blizini je aerodrom  u Nišu (60 km od središta najjužnije opštine Knjaževac), kao i aerodrom u Krajovi (Rumunija) koji je na oko 130 km od Negotina i Kladova. Na manje od 300 km nalaze se i aerodromi u Beogradu, Sofiji (Bugarska) i Skoplju (Severna Makedonija). Aerodrom Bor poseduje dozvolu direktorata za civilno vazduhoplovstvo za sportske letove. Trenutno se vrše aktivnosti na uvođenju aerodroma u civilni saobraćaj za noćne, čarter, regionalne i međunarodne letove.

Istočna Srbija je regija raznolikosti. Tako, na primer, istog dana možete:

  • Da pecate ili jedrite na Dunavu, relaksirate se u nekoj od banja ili skijate na nekom od skijališta
  • Da sa 2.169m nadmorske visine na Staroj planini (Knjaževac) za par sati siđete skoro na nivoa mora u Negotinskoj niziji (Negotin)

Istočnu Srbiju karakterišu netaknuta priroda i sjajni prirodni potencijali:

  • Reke: Dunav, Crni i Beli Timok, Pek…
  • Banje i termo-mineralne vode: Sokobanja, Brestovačka banja, Gamzigradska banja i termo-mineralni izvori sa odličnim potencijalima u Nikoličevu i Rgoštu…
  • Veštačka jezera i akumulacije: Đerdapsko, Bovansko, Grliško, Rgotsko i Sovinac.
  • Rudnici: bakra (Bor i Majdanpek), antracita, uglja ...
  • Zaštićena prirodna dobra: Nacionalni park „Đerdap“, Park prirode Stara planina…
  • Nezagađeno zemljište, voda i vazduh

Više informacija o turističkim atrakcijama regije možete pronaći na www.visiteastserbia.rs

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.