SRB  l  ENG  l  DEU

Pretraga investicionih lokacija

Višenamenski objekat u Donjem Milanovcu

 

OPŠTE INFORMACIJE

Prodaja poslovnog višenamenskog objekta u Donjem Milanovcu, u ulici Kralja Petra I, na samoj obali Dunava.

Površina objekta je 573 m2, spratnosti Po+P+1 a površina parcele iznosi 1.424 m2. U prizemlju objekta nalaze se lokali, dok se na spratu nalaze kancelarije.

Postoji mogućnost rekonstrukcije postojećeg objekta i izgradnje novog. Planom generalne regulacije naselja Donji Milanovac ova lokacija je u zoni poslovanja i komercijalnih delatnosti. Mogu se graditi hotelski objekti, objekti za turizam i ugostiteljstvo, kao i poslovni i komercijalni objekti svih tipova a zabranjeni su industrijski i proizvodni kompleksi i novi objekti za stanovanje..

 

OSTALE INFORMACIJE

Vlasništvo: opština Majdanpek

Prostorni plan opštine Majdanpek; Plan generalne regulacije naselja Donji Milanovac opštine Majdanpek;

Objekat ima upotrebnu dozvolu.

 

LOKACIJA

GALERIJA

 

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.