SRB  l  ENG  l  DEU

Boljevac - Investicione lokacije

Pretraga investicionih lokacija

Industrijska zona Mirovo

OPŠTE INFORMACIJE

Industrijska zona Mirovo se nalazi na svega 4km od Boljevca.

Površina industrijske zone iznosi 73,81ha.

Zona se nalazi pored državnog puta IB reda br. 36: Paraćin-Boljevac-Zaječar.

Zona je delimično komunalno opremljena (put i vodovod) a u planu je izgradnja trafo stanice TS 110/35 kV.

Zemljište je građevinsko. Zona ima 4 urbanističke celine sa 10 urbanističkih blokova. U zoni je moguća izgradnja različitih sadržaja: proizvodnih, skladišnih, servisnih, trgovinskih, izložbeno-sajamskih, ugostiteljskih

 

OSTALE INFORMACIJE

Vlasništvo: 22% opština, 78% privatno vlasništvo

Plan detaljne regulacije industrijske zone Mirovo

 

LOKACIJA

GALERIJA

 

© 2021. RARIS - Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Sva prava zadržana.